Blog
Wetten en regels

Waar mag je dampen?

Op de vraag “Waar mag je dampen?” kunnen we heel kort “Niet zomaar overal.” zeggen.

Bij twijfel, kun je eigenlijk het beste de regels aanhouden die voor het gewone roken gelden. Dan zit je meestal veilig, al zijn ook daar uitzonderingen in te vinden. Graag gaan we daar in onze blog wat dieper op in!
Snel naar je onderwerp?

Mag je vapen in het vliegtuig?

Zo rond de vakantieperiodes is een veel gestelde vraag “Mag je elektrisch roken in het vliegtuig?”. Het antwoord hierop is nee. 

Ik zou het ten zeerste afraden om zonder navraag te plegen te dampen in een vliegtuig. Wanneer we kijken naar de huisregels van grote luchtvaartmaatschappijen die actief zijn in Nederland, zoals KLM, Corendon, Ryanair en Transavia zijn deze behoorlijk duidelijk. Zij geven op hun website allemaal aan dat e-roken in het vliegtuig ten strengste verboden is. 

In de algemene voorwaarden van KLM staat bijvoorbeeld het volgende:
“15.3 Roken (inclusief het roken van conventionele sigaretten, elektronische sigaretten of andere kunstmatige vormen van roken) is uitdrukkelijk verboden aan boord van het luchtvaartuig.” 
Ook staat het volgende in de regels van KLM over handbagage:
“Het gebruik van een elektronische sigaret of het opladen van de sigaret of de batterij ervan is nooit toegestaan aan boord.“
Bij Ryanair staat ongeveer dezelfde strekking in hun algemene voorwaarden en regels:
“8.3.3 U mag elektronische sigaretten aan boord meenemen maar het is strikt verboden om elektronische of andere soorten sigaretten aan boord van het vliegtuig te gebruiken.”
En ook bij Ryanair is het opladen van de e-sigaret verboden:
“In overeenstemming met het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) Veiligheidsinformatie Bulletin No. 2015-06R1 zijn klanten verplicht om batterij aangedreven draagbare elektronische rookapparaten (e-sigaretten) in hun handbagage mee te nemen. Genoemde apparaten mogen niet in de ingecheckte bagage in het ruim geplaatst worden. Daarnaast wordt het passagiers niet toegestaan om deze apparaten aan boord van het vliegtuig op te laden.”

Mag je vapen op Schiphol?

Nee. Het is goed om te weten dat je op Schiphol géén elektronische sigaret mag gebruiken op het gehele vliegveld, inclusief de aangewezen rookruimtes!

Kijk er niet raar van op als je wel iemand in de rookruimtes ziet staan met een e-sigaret. Deze regel staat namelijk niet aangegeven op de bordjes bij de rookruimtes zelf, maar is wel te vinden in de huisregels van Schiphol:
“Het is niet toegestaan vervangende middelen voor roken, zoals de elektronische sigaret en soortgelijke producten met nicotine of welke andere substantie dan ook, te gebruiken op airside, in het terminalcomplex en rondom de ingangen daarvan alsmede in de door de exploitant goedgekeurde en als zodanig aangeduide plekken om te roken.”
Dit is natuurlijk absurd, maar de reden die Schiphol hiervoor opgeeft is dat er niet te controleren valt of er verboden middelen worden gebruikt in de elektronische sigaret. Daarnaast is het gebruik van de elektronische sigaret ook verboden vanwege zogenaamd ontploffingsgevaar.

Mag je vapen in restaurants?

Ja en nee. Officieel is er geen wet die stelt dat je een e-sigaret niet mag gebruiken in een restaurant. Maar als de huisregels van een restaurant voorschrijven dat je de e-sigaret niet mag gebruiken, dien je deze regels te volgen.
Wij raden echter aan om in een restaurant, ongeacht de huisregels, sowieso geen e-sigaret te gebruiken. Ook al is roken en dampen niet hetzelfde; niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Het is wel zo netjes om daarin rekening te houden met andere mensen, die wellicht minder of helemaal niet bekend zijn met de e-sigaret.
Laten we rondom de e-sigaret een zo positief mogelijk imago creëren. Je kunt daarom dan beter de regels voor het roken volgen en daarin zegt de wet het volgende:
“In een horeca-inrichting is de exploitant van die horeca-inrichting verplicht tot het instellen, aanduiden en handhaven van een rookverbod.”

Mag je vapen in de kroeg of het café?

Hier geldt eigenlijk hetzelfde als voor in een restaurant. Ja, volgens de wet mag het, aangezien de e-sigaret niet onder tabak valt. Als de huisregels van de kroeg of het café echter iets anders voorschrijven, dien je deze huisregels te volgen.

Vraag daarom voor de zekerheid altijd bij het personeel na of het mag, aangezien het voor elke kroeg of café weer compleet anders kan zijn. Daarom kunnen wij hier ook geen eenduidig antwoord op geven.

Mag je vapen op het terras?

Ja, dit mag sowieso op een terras die zich in de buitenlucht vindt. Daar mag je namelijk ook analoog roken, al moet het terras dan bijvoorbeeld wel aan een aantal regels voldoen. Kijk daarom of er asbakken op de tafeltjes staan of vraag voor de zekerheid na bij de bediening of roken en/of dampen is toegestaan.

Of het op een terras mag dat zich binnen bevindt (in bijvoorbeeld een winkelcentrum of serre), ligt aan de huisregels die er gelden. Van de wet mag het officieel wel, omdat de e-sigaret niet onder tabak valt. Het rookverbod geldt dan dus niet voor de elektronische sigaret. Als de huisregels echter aangeven dat de e-sigaret niet gebruikt mag worden, dien je deze regels in acht te nemen.

Mag je vapen in de bus of trein?

Volgens de wet mag dit wel, maar volgens de huisregels in vrijwel alle gevallen niet. Je mag er daarom vanuit gaan dat het antwoord op deze vraag een duidelijke nee is.

In de huisregels van de Nederlandse Spoorwegen (de NS) staat bijvoorbeeld het volgende:
“Treinen rookvrij - Roken is niet toegestaan in de trein. Dit geldt ook voor de elektronische sigaret.”
In de huisregels van stads- en streekvervoer, waar zo’n beetje alle bus, tram en metromaatschappijen van Nederland onder vallen, staat weer het volgende:
“U mag in een vervoermiddel of in een station of wachtgelegenheid niet roken of zich daar bevinden met een brandende pijp, sigaar of (elektronische) sigaret, tenzij hier een speciaal aangegeven plaats voor is.”

Mag je vapen op het werk?

Volgens de wet mag dit. De e-sigaret valt namelijk niet onder tabak en valt daardoor ook niet onder het recht op een rookvrije plek. Maar in de meeste huisregels van bedrijven staat iets anders vermeld en dien je jezelf daar aan te houden. Een bedrijf kiest meestal uit twee opties, namelijk:

  • De e-sigaret valt onder het rookbeleid. Dit is helaas een veelvoorkomende regel. En dus is het niet toegestaan om de e-sigaret te gebruiken, buiten de aangewezen plekken waar je mag roken.
  • De e-sigaret valt niet onder het rookbeleid, maar wordt als een uitzondering gezien. Deze regel komt helaas wat minder vaak voor. Soms wordt echter voor de e-sigaret een andere ruimte aangewezen waar je elektronisch mag roken. Dit omdat gebruikers van de e-sigaret meestal liever niet in rookruimtes willen vertoeven, aangezien het doel van de e-sigaret juist het stoppen met roken is.

Mag je vapen op het schoolplein?

Ja, volgens de wet mag dit. Als er echter in de huisregels van de school staat dat dit niet mag, gelden deze huisregels. Ook voor het schoolplein.

Deze huisregels vervallen wel zodra het schoolplein een openbare ruimte is. Het schoolplein is een openbare ruimte buiten schooltijd. Als het schoolplein echter een bord met daarop “verboden toegang voor onbevoegden” bevat, is het nooit een openbare ruimte en gelden de huisregels te allen tijde.
Wij raden echter aan om rondom scholen, ongeacht de huisregels, helemaal geen e-sigaret te gebruiken. Er lopen op dit moment veel campagnes over kinderen rookvrij te laten spelen. En ook al is roken en elektronisch roken niet hetzelfde; niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Het is wel zo netjes om daarin rekening te houden met andere mensen, die wellicht minder of helemaal niet bekend zijn met de e-sigaret.

Mag je vapen in de auto?

Dit hangt een klein beetje van twee dingen af: Is je auto een werkplek? En wat zeggen de huisregels van je werk over het elektronisch roken?

Als in de huisregels namelijk staat dat je alleen op aangewezen plekken de e-sigaret mag gebruiken en je rijdt bijvoorbeeld in een leaseauto of vrachtwagen (óók als je er alleen in zit), mag je de elektronische sigaret niet gebruiken.

Buiten dat mag je verder wel helemaal zelf bepalen of je de e-sigaret in de auto gebruikt, maar het lijkt ons wel raadzaam om aan je medepassagiers te vragen of ze dit op prijs stellen.

Waar is de e-sigaret verboden?

Volgens de wet eigenlijk nog nergens. De e-sigaret valt niet onder tabak en is daardoor ‘vrij’ te gebruiken. Huisregels van bedrijven en instanties kunnen echter iets anders zeggen. En aan die huisregels dien je jezelf dan ook te houden. Gebruik daarom niet zomaar overal de e-sigaret!

Waarschijnlijk zullen er in de toekomst wel wetteksten over de e-sigaret geïntroduceerd worden. Maar hoe die wetten eruit komen te zien is op dit moment nog geheel onbekend.

In welke landen is de e-sigaret verboden?

Dat zijn er helaas behoorlijk wat.

In een aantal landen rondom Nederland is dampen gelukkig al veel bekender dan bij ons en in deze landen gelden zo ongeveer dezelfde regels als in Nederland.

In België geldt echter dat de e-sigaret en bijbehorende producten onder de tabakswet vallen. Hier mag dus alleen gedampt worden op plekken waar ook gerookt mag worden. 
⚠️ Let op! Sinds kort zijn er daarnaast ook landen waar dampen voor grote problemen zou kunnen zorgen. In landen zoals Thailand, Argentinië, Venezuela, Taiwan, Brazilië, Hongkong, Uruguay, Cambodja, Indonesië, Singapore, Brunei en de Verenigde Arabische Emiraten zijn strenge regels wat betreft het verkopen en soms ook gebruiken van elektronische sigaretten. Gevangenisstraffen en boetes kunnen in dit soort landen dan ook geriskeerd worden.
In Thailand is het vapen bijvoorbeeld bij wet verboden. Doe je dit toch? Dan riskeer je boetes, maar ook gevangenisstraffen.
In Taiwan wordt de e-sigaret zelfs als drug bestempeld door de overheid aldaar, waarbij je ook boetes en gevangenisstraffen riskeert bij het importeren, verkopen en bezitten van de e-sigaret.

Raadpleeg daarom altijd actuele informatie over dit thema wanneer je naar andere landen afreist om problemen te voorkomen. De regelgeving is nog aan veel veranderingen onderhevig en kan daarom morgen weer anders zijn.